Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 32 | VTC Now

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 32 | VTC NowVTC Now | Bệnh nhân thứ 32 là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sống lại London, Anh. Bệnh nhân này có gặp mặt, cùng dự tiệc và đi chơi với bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam tại London.

——————————
📱 VTC Now trên iOS:
📱 VTC Now trên Android:
💻 VTC Now trên YouTube:
💻 VTC Now trên Facebook:
💻 VTC Now trên Lotus:

Nguồn:https://issep2014.org/

Tagged In: