V.22. Bản đồ, hình ảnh: "VẠN LÍ TRƯỜNG SA" "KÉO DÀI HÀNG MẤY NGÀN DẶM"

V.22. Bản đồ, hình ảnh: "VẠN LÍ TRƯỜNG SA" "KÉO DÀI HÀNG MẤY NGÀN DẶM"“VẠN LÍ TRƯỜNG SA” “KÉO DÀI KHÔNG BIẾT MẤY NGÀN DẶM”:
Sách “Đại Nam nhất thống chí” (quyển VIII) do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn; bản dịch Phạm Trọng Điềm (Đào Duy Anh hiệu đính) — Viện Sử học, tập 2, Nxb. Thuận Hóa, 1992, tr. 422; ở phần tỉnh Quảng Ngãi, ghi rõ:
“[Quần] đảo HOÀNG SA: Ở phía đông cù lao Ré huyện Bình Sơn. Từ bờ biển Sa Kì đi thuyền ra, thuận gió thì độ ba bốn ngày đêm có thể đến nơi. Có đến hơn 130 đảo nhỏ, cách nhau hoặc một ngày đường, hoặc mấy trống canh. Trong [quần] đảo có bãi cát vàng, liên tiếp KÉO DÀI KHÔNG BIẾT HÀNG MẤY NGÀN DẶM, [có chỗ] bằng phẳng, rộng rãi, tục gọi là Vạn lí TRƯỜNG SA…”…

______________________________________

Bản đồ cổ chỉ là phác họa, vì trong thời kì bấy giờ, kĩ thuật vẽ còn thiếu các dụng cụ công nghệ hiện đại trợ giúp, kể cả các phương tiện thăm dò đáy biển… Không thể đòi hỏi các nhà địa lí học bấy giờ phải như các nhà địa lí học thế kỉ XXI, mặc dù về phương diện mô tả trực quan, họ không phải không khá chính xác (sai số không đáng kể), chẳng hạn như: Hoàng Sa bao gồm Trường Sa; Trường Sa kéo dài hàng mấy ngàn dặm (mỗi dặm ta: 444, m 44), có hơn 130 đảo nhỏ (các đảo cách nhau cả ngày đường hay mấy trống canh…) …
TXA.

txa_van-li-truong-sa-hang-may-ngan-dam-18-10hb11.wmv

Nguồn: https://issep2014.org

Xem thêm bài viết khác: https://issep2014.org/giai-tri

Tagged In: