Thăm chiến khu xưa ở Thái Nguyên

Thăm chiến khu xưa ở Thái NguyênCùng với Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên vinh dự được Trung ương Đảng, Bác Hồ và Chính phủ chọn làm nơi xây dựng căn cứ địa cách mạng, là Thủ đô trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.
Từ ATK Thái Nguyên, nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng quyết định vận mệnh dân tộc đã ra đời như Quyết định Chiến dịch Thu Đông 1947, Chiến dịch Biên giới 1950, Quyết định thành lập Hội đồng Quốc phòng tối cao, quyết định triệu tập Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng, Đại hội thống nhất Mặt trận Liên Việt – Việt Minh, Đại hội Anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ nhất…
Đến nay, tỉnh Thái Nguyên có 63 xã được công nhận là xã ATK trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với nhiều di tích lịch sử, trong đó riêng ATK Định Hóa có 128 điểm di tích lịch sử cách mạng, ghi đậm dấu ấn của thời kỳ cách mạng đó.
Đúng 65 năm sau ngày Bác Hồ về ATK lãnh đạo kháng chiến, ATK Định Hóa được đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
Sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng này thêm một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của ATK Định Hóa trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của dân tộc Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được cùng đồng chí, đồng bào dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về An toàn khu (ATK) lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt của ATK Định Hóa.
video:Vietnam Timeless Charm

Nguồn:https://issep2014.org/

Tagged In: