Quên Người Đã Quá Yêu  |  Hà Duy Thái

Quên Người Đã Quá Yêu | Hà Duy TháiQuên Người Đã Quá Yêu – Hà Duy Thái
Lyrics:

Đã quá xa vời
con đường anh đi
Giờ đây đã vắng bóng một người
Mình anh bước
anh bước trên cô đơn
Từng giọt nước mắt
cứ rơi bao ngày
Chỉ muốn nói yêu lắm
yêu em yêu nhiều lắm
Nhưng anh không thể
giữ được hết tất cả
yêu thương như ngày xưa
Dấu biết em xa lắm
xa anh xa nhiều lắm
xa anh trọn kiếp
Bởi vì hai chúng ta
không thuộc về nhau
Anh muốn xóa đi hết tất cả
kỷ niệm buồn trong anh
Mặc dù em ơi anh đang chơi vơi
giữa dòng đời
Vì cứ nhớ mãi một người
đã quá xa vời
Yêu thêm cho con tim anh
trở nên lạc lối
Anh muốn xoá hết tất cả
bao hy vọng trong anh
Mặc dù con tim anh
đang trở nên rất rối bời
Vì phải cố quên một người
đã quá yêu rồi
Nhưng em ơi
anh không tìm ra lối
Chỉ muốn nói yêu lắm
yêu em yêu nhiều lắm
Nhưng anh không thể
giữ được hết tất cả
yêu thương như ngày xưa
Dấu biết em xa lắm
xa anh xa nhiều lắm
xa anh trọn kiếp
Bởi vì hai chúng ta
không thuộc về nhau
Anh muốn xóa đi hết tất cả
kỷ niệm buồn trong anh
Mặc dù em ơi anh đang chơi vơi
giữa dòng đời
Vì cứ nhớ mãi một người
đã quá xa vời
Yêu thêm cho con tim anh
trở nên lạc lối
Anh muốn xoá hết tất cả
bao hy vọng trong anh
Mặc dù con tim anh
đang trở nên rất rối bời
Vì phải cố quên một người
đã quá yêu rồi
Nhưng em ơi
anh không tìm ra lối
Anh muốn xóa đi hết tất cả
kỷ niệm buồn trong anh
Mặc dù em ơi
anh không thể nào
quên được em
Cứ ngỡ
cho con tim anh lạc lối
Anh muốn xóa hết tất cả
bao hy vọng trong anh
Mặc dù con tim anh
đang trở nên rất rối bời
Vì phải cố quên một người
đã quá yêu rồi
Nhưng em ơi
anh không tìm ra lối

Nguồn: https://issep2014.org

Xem thêm bài viết khác: https://issep2014.org/lam-dep

Tagged In: