Những điểm mới của luật quy hoạch 2019

Luật quy hoạch có hiệu lực từ 1/1/2019 có rất nhiều điểm mới so với trước đây. Luật đi vào thực tiễn giúp giảm thiểu các thủ tục rườm rà, không cần thiết cho các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện dự án. Hãy cùng điểm qua những điểm mới trong luật quy hoạch 2019.

Luật quy hoạch 2019 có nhiều điểm mới

Giảm bớt thủ tục

Khi Luật quy hoạch 2019 có hiệu lực thì số lượng quy hoạch cấp quốc gia từ 270 còn 41, cấp vùng giảm từ 76 còn 6, cấp tỉnh giảm từ 3308 còn 63. Quy hoạch này sẽ được công bố rộng rãi để mọi đối tượng đều biết tới, giúp giảm thủ tục và những công đoạn thừa.

Trước đây, quy hoạch tại các địa phương còn chồng chéo, chưa có hệ thống khoa học. Đôi khi cùng một ngành nhưng lại có những quy định khác nhau, gây khó hiểu cho người dân. Do đó, khi quy hoạch mới ban hành sẽ hạn chế tối đa tình trạng này, xây dựng hệ thống khoa học, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Nghiêm cấm hành vi từ chối cung cấp thông tin về quy hoạch

Nghiêm cấm hành vi từ chối cung cấp thông tin luật quy hoạch

Theo Luật quy hoạch 2019 mới hiện nay, những hành vi từ chối, không cung cấp đủ thông tin quy hoạch là vi phạm. Các hành vi nghiêm cấm như:

  • Không công bố hoặc công bố chậm, thiếu thông tin liên quan tới quy hoạch được cho phép công bố.
  • Cố ý công bố sai thông tin quy hoạch.
  • Thực hiện không đúng quy hoạch được đã được phê duyệt.
  • Làm giả giấy tờ, tài liệu về quy hoạch.

Bắt buộc lấy ý kiến khi quy hoạch

Cơ quan quy hoạch phải lấy ý kiến các bên liên quan

Theo quy định của Luật quy hoạch 2019 được ban hành mới, lấy ý kiến quy hoạch là khâu bắt buộc, không được phép bỏ qua. Yêu cầu cụ thể như sau:

  • Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến từ bên liên quan như Bộ, Ủy ban nhân dân, cá nhân liên quan, …
  • Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm đăng tải hồ sơ, tài liệu trên trang thông tin điện tử để mọi người có thể nắm được.
  • Khi có những ý kiến đóng góp thì cần nghiêm túc tiếp nhận, giải trình và báo cáo rồi công khai ý kiến đóng góp đó.

Quy hoạch không mang tính nhiệm kỳ

Trước đây, quy hoạch thường được thay đổi theo nhiệm kỳ, thiếu tính kết nối gây ra nhiều sai phạm không đáng có. Do đó, luật quy hoạch 2019 ban hành đã quy định về vấn đề này:

  • Hệ thống quy hoạch cần có sự liên tục, kế thừa, ổn định.
  • Bảo đảm sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
  • Bảo đảm nguồn lực để thực hiện quy hoạch.

Như vậy, bài viết đã cập nhật những điểm mới trong luật quy hoạch 2019. Mọi thông tin các bạn có thể cập nhật trên trang Meeyland để có những hiểu biết rõ hơn về luật mới này.