Ngày 29/2 là ngày gì và có gì đặc biệt?

Ngày 29/2 là ngày gì và có gì đặc biệt?Giải thích ngày 29/2 là ngày gì trong năm và nó khác biệt với các ngày khác như thế nào. Trong các quốc gia châu Âu, ngày 29 tháng 2 này có nghĩa ra sao với phụ nữ và họ có thể làm những gì trong ngày này?

Để tìm hiểu thêm về 29/2 một cách ngắn gọn thì ắt hẳn nội dung trong video này sẽ có thể giúp mọi người đấy.

Đăng ký kênh:

Nguồn:https://issep2014.org/

Tagged In: