Nam Mô A Di Đà Phật. {♪Hoa Sen ♪}

Nam Mô A Di Đà Phật. {♪Hoa Sen ♪}Nam Mô A Di Đà Phật. {♪Hoa Sen ♪}

Tin Sâu Nguyện Thiết, Chuyên Niệm Di Đà
Cầu Phước, Cầu Huệ, Cầu Sanh Tịnh Độ
Tin Lời Phật Dạy Chuyên Niệm Phật
Nguyện Sanh Cực Lạc Thấy Di Đà

Pháp Âm Tịnh Độ {có thể xem Video & Download MP3 =
Danh sách phát
hay:

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính thưa các vị đồng tu.
Trang Tịnh Độ Pháp Âm này được thành lập trên cơ sở của trang youtube ChieuQuang.
Sau khi trang youtube của ChieuQuang bị kẻ xấu “gắn cờ” đánh sập,
theo lời đề nghị của một số Phật tử đã có kinh nghiệm bị đánh sập trước đó,
ChieuQuang đã đăng ký với đối tác POPS của youtube để được bảo vệ.
Đồng thời, POPS cũng sẽ chen vào một ít quảng cáo (nếu không thích,
quý đồng tu có thể bấm vào nút tắt khi quảng cáo hiện ra).
Kính mong quý đồng tu hoan hỷ.
Nam Mô Tồi Tà Phụ Chánh Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát Ma-ha-tát.

Nguồn: https://issep2014.org

Xem thêm bài viết khác: https://issep2014.org/lam-dep

Tagged In: