HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH – Thầy giáo 9x – Ngày 17 – ngữ điệu câu hỏi

HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH – Thầy giáo 9x – Ngày 17 – ngữ điệu câu hỏiChuỗi video 17 ngày tự học phát âm
Tất tần tật về phát âm

Ngày 1️⃣: Tổng quát 24 phụ âm
Ngày 2️⃣: Nhóm âm hai môi (Bilabial sounds)
Ngày 3️⃣: Nhóm âm môi-răng (Labio-dental sounds)
Ngày 4️⃣: Nhóm âm răng (Dental sounds)
Ngày 5️⃣: Nhóm âm ổ răng (Alveolar sounds)
Ngày 6️⃣: Nhóm âm sau ổ răng (Post-Alveolar sounds)
Ngày 7️⃣: Nhóm âm ngạc cứng (Palatal sounds)
Ngày 8️⃣: Nhóm âm ngạc mềm – thanh môn (Velar and Glottal sounds)
Ngày 9️⃣: Các cách phát âm âm /t/ trong thực tế.
Ngày 🔟: Cụm phụ âm (Consonant Clusters)
Ngày 1️⃣1️⃣: Nguyên âm đơn (Monophthongs)
Ngày 1️⃣2️⃣: Nguyên âm đôi – Nguyên âm ba (Diphthongs – Triphthongs)
Ngày 1️⃣3️⃣: Trọng âm âm tiết – Trọng âm sơ cấp và thứ cấp (Syllable Stress)
Ngày 1️⃣4️⃣: Các quy tắc trọng âm (Stress rules)
Ngày 1️⃣5️⃣: Các hiện tượng biến âm trong văn nói (Connected Speech)
Ngày 1️⃣6️⃣: Ngữ điệu trong câu kể (Intonation of Statements)
Ngày 1️⃣7️⃣: Ngữ điệu trong câu hỏi (Intonation of Questions)

tinyurl.com/speakonly
fb.com/speakonly
fb.com/soDHQG
fb.com/thaygiao9x

Nguồn: https://issep2014.org

Xem thêm bài viết khác: https://issep2014.org/lam-dep

Tagged In: