Full Bộ Hướng Dẫn Aegisub | Tạo sub video – Bài 3 – Canh time nhạc nước ngoài Aegisub 2019

Full Bộ Hướng Dẫn Aegisub | Tạo sub video – Bài 3 – Canh time nhạc nước ngoài Aegisub 2019Link hướng dẫn các bài Aegisub 2019: Update
Bài 1 – Nguyên Liệu : https:
Bài 2 – Canh time với nhạc việt nam:
Bài 3 : canh time với nhạc Nước ngoài :
Bài 4 – Chèn hiệu ứng cho từng chữ một :
Bài 5 – Chèn hiệu ứng cho cả dòng chữ :
Bài 6 – Tự tạo hiệu ứng chạy dọc Hàn Nhật 2019:
Bài 7 -HIỆU ỨNG effects BUTTERFLIES – Bướm bay 2019:

Bài 8- Xử Lý lỗi VSFilterMod Aegisub 2019

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Có gì không hiểu mọi người cứ hỏi: Link FB mình để bên dưới.
==============
Full Bộ Hướng Dẫn Aegisub | Tạo sub video – Bài 3 – Canh time nhạc nước ngoài Aegisub 2019
—————————————————————————————————
Full Bộ Hướng Dẫn Aegisub | Tạo sub video – Bài 3 – Canh time nhạc nước ngoài Aegisub 2019
——————————————–
#CanhtimeAegisub
#CanhtimenhacnuocngoaiaAegisub2019
#FullBộHướngDẫnAegisub
———————————————–
#full #Bộ #Hướng #Dẫn #Aegisub #Bài3 #Canh #Time #nhạc #nước # ngoài #Aegisub
=======================
Triệu Châu Thành (TCT)
Facebook:
=============================================

Nguồn: https://issep2014.org

Xem thêm bài viết khác: https://issep2014.org/cong-nghe

Tagged In: