DÙNG VIDEO LÀM ẢNH BÌA CHO FACEBOOK, TẠI SAO KHÔNG? HƯỚNG DẪN RÕ RÀNG, DỄ LÀM.

DÙNG VIDEO LÀM ẢNH BÌA CHO FACEBOOK, TẠI SAO KHÔNG? HƯỚNG DẪN RÕ RÀNG, DỄ LÀM.Mình chia sẻ kinh nghiệm cập nhật ảnh bìa của Facebook bằng Video.
Facebook đã cho phép dùng video để làm ảnh bìa cho trang cá nhân.
Hướng dẫn rất rõ ràng, dễ hiểu và dễ làm với Quách Hồ Ninh.
#DùngVideolàmảnhbìafacebook #QuachHoNinhofficial

Nguồn:https://issep2014.org/

Tagged In: