Đen x JustaTee – Đố em biết anh đang nghĩ gì ft. Biên (M/V) | Madihu Remix

Đen x JustaTee – Đố em biết anh đang nghĩ gì ft. Biên (M/V) | Madihu RemixĐen x JustaTee – Đố em biết anh đang nghĩ gì ft. Biên
Remix by MADIHU
Spotify:
iTunes:

Video by Mome Production
Cast: Van Anh
Visual: Nguyễn Thuý Bắc
Motion: Nguyễn Trọng Trường An
#doembietanhdangnghigi #den #justatee #bien

follow Biên:
/facebook:

follow JustaTee:
/facebook:
/youtube:
/soundcloud:

follow Madihu:
/facebook:

follow Đen:
/instagram:
/youtube :
/spotify:
/itunes:
/facebook:
//////page:
////profile:
© 2019 Đen

Nguồn:https://issep2014.org/

Tagged In: