Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên GiápSee more : với những tư liệu quý về Hồ Chí Minh
“Vị lãnh tụ tối cao, vị nguyên thủ quốc gia cao tuổi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân ra tiền tuyến cùng quân dân đánh giặc xâm lăng. Thật là xưa nay hiếm!”. Đó là câu trả lời của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Năng An trả lời nhà báo Trần Đương khi được hỏi cảm tưởng của người nghệ sĩ về những bức ảnh Bác Hồ đi chiến dịch Biên giới (1950). Thoáng cái đã 60 năm qua đi, những nhân chứng trong những bức ảnh Bác Hồ đi chiến dịch Biên giới phần nhiều đã thành người thiên cổ, chỉ còn Đại tướng – Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đang ở tuổi đại thọ 100 năm

Nguồn: https://issep2014.org

Xem thêm bài viết khác: https://issep2014.org/giai-tri

Tagged In: