Cách làm BÁNH RÁN MẶN nhân thịt – Savoury GLUTINOUS RICE BALLS Recipe

Cách làm BÁNH RÁN MẶN nhân thịt – Savoury GLUTINOUS RICE BALLS Recipe(in English with Eng subs). Video chia sẻ cách làm bánh rán mặn gồm công thức đầy đủ và các bí quyết để bánh không nổ trong khi rán. Mời các bạn xem danh sách đầy đủ các nguyên liệu và lưu ý khi làm bánh tại:
———
In this video, I’m sharing with you my experience on how to make savoury glutinous rice balls, a very popular street food in Vietnam. The video is in HD and press CC to activate English subtitles.

INGREDIENTS

A. Glutinous rice dough

250 gram glutinous/ sticky rice flour
35 gram rice flour
30 gram caster sugar
5 gram muối
50 gram mashed potatoes or sweet potatoes, or potato starch
200 – 240 ml lukewarm water
300 – 400 ml oil for frying the rice balls

B. Filling

175 gram minced pork
50 gram carrot
18 – 20 gram glass noodles
3 dried wood-ears mushrooms/ black fungus (8 – 10 gram)
20 gram onion
5 ml oil
1/2 tsp salt

C. Salad

300 gram green papaya, koralbi, carrot
20 gram caster sugar
10 ml/ 2 tsp lemon juice
½ tsp salt

D. Dipping sauce

25 gram caster sugar
15 – 18 ml lemon juice
175 ml water
15 – 20 ml fish sauce
minced garlic, pepper, minced chilli – optional

————-
MUSIC: Walk In The Park Full by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Artist:

Nguồn: https://issep2014.org

Xem thêm bài viết khác: https://issep2014.org/meo-vat

Tagged In: