Anh muốn nghe giọng em –  mystic

Anh muốn nghe giọng em – mysticGiá như thời gian có thể quay trở lại..
anh muon nghe giong em – mystic
Mystic :
Nhạc :

Ảnh từ @refindacne

Vera Madsen :
Fanpage :
Instagram :

Note :
I do not own audio and video in this video! If you want to use the audio for your own purposes, contact the owner. The soundcloud link above can be contacted!
Tôi không sở hữu âm thanh và hình ảnh trong video này! Nếu bạn muốn sử dụng âm thanh cho mục đích riêng, hãy liên lạc với beatmaker/producer. Có thể liên lạc bằng đường link soundcloud bên trên!
Vấn đề bản quyền / Copyright issues : danchihp123@gmail.com
Thank you and enjoy!! 💕 💕

Nguồn:https://issep2014.org/

Tagged In: