Related Post

11 Comments

 1. Mong chờ nghỉ hết dịch rồi học huhu

 2. Cho nghỉ tiếp.khi nào hết dịch.

 3. Cho nghi 1 nam luon di

 4. Tôi ở hòa bình nè

 5. Lưu ý khi cho con em mình đi học tôi rất sợ khi con tôi đến trường

 6. Các phu huynh giúp mạnh tay lên nha

 7. Nên cho hs nghỉ hết tháng 3 đi dịch đanh có hướng phức tạp ở thành phố hồ chí minh có 1 người nhiễm rồi

 8. Nghỉ thì nghỉ hết đi, lỡ như cho hs thpt đi bị nhiễm thì sao? Về nhà có em cấp 1 cấp 2 đc nghỉ tránh dịch thì có mà chạy đằng trời

 9. Dįch bênh dů quá mà sö lây bênh

 10. cho nghĩ hết năm nay luôn đi 😆

 11. Sao hong cho nghĩ hết đi tr dịch nó biết né hả

Leave a Reply